LavFrekvent Støj fra varmekilder

Her på LF-Varme.dk beskæftiger vi os primært med lavfrekvent støj fra forskellige former for varmekilder.

På siden finder du også en masse baggrundsinformation omkring forskellige typer varmekilder. Det hjælper med til at forstår hvor og hvornår disse varmekilder bliver brugt og hvorfor, det er vigtig at kigge på den støj de udleder – i særdeleshed den lavfrekvente støj.

Mange af de varmekilder vi benytter os af i dag giver ingen eller kun begrænsede gener mht. støj. Men en af de varmeformer, som er stærkt på vej frem, nemlig varmepumper, kan potentielt give en del problemer i form af støjudvikling. Derfor er det vigtigt at arbejde med støjproblematikken, da støj kan være en stor kilde til gene for både …